Περιγραφή

250,00 ευρώ διαστάσεις 152ΥΧΦ50Ε 100,00 ευρώ διαστάσεις 50ΥΧΦ30Ε