Περιγραφή

210,00 ευρώ διαστάσεις 147ΥΧΦ45Ε 100,00 ευρώ διαστάσεις 59ΥΧΦ30Ε