Φοριαμοί F. Mονος (F1), διπλός (F2) και τριπλός (F3).