Έδρα καθηγητή KAL. Επιφάνεια διαστάσεων 90 Χ 60 εκ. και μετώπη 90 Χ 25 εκ.