Έδρα καθηγητή OKTO. Επιφάνεια διαστάσεων 90 Χ 60 εκ. και μετώπη 84 Χ 25 εκ.